Poorthi Pariksha Results

Sankara Jayanthi Poorthi Pariksha 2018 Results
SuklayajurVedam (MADHYANDIN Sakha) - Ghanam
Reg NoVidyarthi NamePatasalaPhoto%Class
SYG(M)001NILESH SHARMA ADYATHMIC PRATISTAN PATASALA ,ALANDI DEWACHI PUNE64.69II
SYG(M)002VIPUL SHARMA ADYATHMIC PRATISTAN PATASALA ,ALANDI DEWACHI PUNE82.31I
Back

MahaPeriyava

News