Poorthi Pariksha Results

Sankara Jayanthi Poorthi Pariksha 2017 Results
SuklayajurVedam (KANVA Sakha) - Ghanam
Reg NoVidyarthi NamePatasalaPhoto%Class
SYG(K)001SRINIVASAN A SRI CHATHURVEDA VIDYA GANAPATHY TRUST ( CHATURVED VIDYA GANAPATHY VEDASHRAMAM ) PATASALA, SRI MAHADEVAM ( KRISHNA NAGAR ) NO. 28 KRISHNA GARDERNS 87.06I
SYG(K)002SWATHISH RSRI CHATHURVEDA VIDYA GANAPATHY TRUST ( CHATURVED VIDYA GANAPATHY VEDASHRAMAM ) PATASALA, SRI MAHADEVAM ( KRISHNA NAGAR ) NO. 28 KRISHNA GARDERNS 88.75I
Back

MahaPeriyava

News