Poorthi Pariksha Results

Sankara Jayanthi Poorthi Pariksha 2017 Results
SuklayajurVedam (MADHYANDIN Sakha) - Kramam
Reg NoVidyarthi NamePatasalaPhoto%Class
SYPK(M)001VASUDEV DAHALSRI GURU SANKARACHARYA VEDA VIDYA GURUKULAM, VILLAGE: NEPALI PATAK , POST : GAMERI , DISTRICT : SONITHPUR , ASSAM 784172 71.46II
SYPK(M)002RAJU BASTOLASRI GURU SANKARACHARYA VEDA VIDYA GURUKULAM, VILLAGE: NEPALI PATAK , POST : GAMERI , DISTRICT : SONITHPUR , ASSAM 784172 72.63II
SYPK(M)003NAVEEN ADHIKARI SRI GURU SANKARACHARYA VEDA VIDYA GURUKULAM, VILLAGE: NEPALI PATAK , POST : GAMERI , DISTRICT : SONITHPUR , ASSAM 784172 77.92I
SYPK(M)004SANJEEV KAFLESRI GURU SANKARACHARYA VEDA VIDYA GURUKULAM, VILLAGE: NEPALI PATAK , POST : GAMERI , DISTRICT : SONITHPUR , ASSAM 784172 79.96I
Back

MahaPeriyava

News